top of page

Familie- en Systeemopstellingen

Wat zijn Familie- en Systeemopstellingen?

Deze methode is bekend geworden onder de naam familieopstellingen,
maar gezien alles in een systeem zit en je eigenlijk zo goed als alles op deze manier kan bekijken,

spreekt men tegenwoordig meer van systeemopstellingen.

Alles is immers systemisch met elkaar verbonden: je familie, je vriendenkring, je werk, zelfs de maatschappij.

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Of je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je 
dat weet en zonder dat je dat wilt. Of soms gun je jezelf geen succes.

Systeemopstellingen geven diepgaand inzicht in oude onbewuste patronen die je leven beheersen en die soms door generaties heen worden overgedragen. Vele mensen hebben de ervaring dat, ondanks talrijke therapieën gevolgd te hebben, ze nog steeds botsen op dezelfde patronen. Opstellingen kunnen op dat vlak vaak voor een beginnende doorbraak zorgen.

Een opstelling kan je bevrijden van verstrikkingen op emotioneel, fysiek, mentaal of spiritueel vlak waardoor jij 

je plaats in je familie en in het leven meer ten volle kan beleven.

Voor wie?

Voor iedereen die een persoonlijk of werk gerelateerd thema wil onderzoeken met behulp van een systeemopstelling of voor iedereen die wil kennis maken met deze methode. Tijdens de dag is er ruimte voor een 6-tal opstellingen. Niet iedereen hoeft dus een thema in te brengen om te kunnen deelnemen aan de dag. Het is echter wel goed om ons op voorhand te melden of je een opstelling wenst of niet.

Wat kan er aan bod komen?

Vragen of problemen waar je graag opheldering over wenst of waar je een stap wil in zetten. Dat kan zowel een persoonlijk als een relatieprobleem zijn of angsten die je in de greep houden of moeilijkheden met de opvoeding van je kinderen, een ziekte, onzekerheid. Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen of en met kinderen. Vragen over je eigen leven, over patronen die steeds terugkomen of over een diep onverklaarbaar verdriet.

Wil je eerst liever kennismaken met systeemopstellingen voordat je je eigen opstelling wenst te doen, dan kan je ook eerst deelnemen als representant zonder direct je eigen opstelling te doen. Dat geeft je een uitgelezen kans te begrijpen hoe het allemaal werkt. De hierbij opgedane ervaringen brengt vaak al een proces op gang.
Je bent in die zin van harte welkom -met een persoonlijke vraag of als representant- tijdens een avond of op een volledige dag opstellingen. 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je kan een opstelling aanvragen 1op1 in mijn praktijk, daar werk ik met vloerankers of de BROESLI blokken.


 

Of we werken in groep. (zie voor de volgende data in de agenda)

Je kan dan kiezen om zelf een vraag in te brengen of om deel te nemen als representant.

Als representant kan je uitgenodigd worden om te staan voor iets of iemand in de opstelling.

Alles wijst vanzelf, je wordt ook niet voor niets gekozen in een bepaalde opstelling. Dus als representant haal je ook heel veel uit een opstellingsavond of dag.

Als je een vraagstuk inbrengt, zal de begeleider je enkele gerichte vragen stellen -met in gedachte welke systemen een rol zouden kunnen spelen- om over te gaan tot een opstelling.  Vervolgens laat de begeleider jou als vraaginbrengen enkele personen kiezen uit de groep mensen die aanwezig zijn om deze uit te nodigen voor de opstelling. 

 

De begeleider/opsteller zal voorafgaand de nodige introductie geven, je hoeft dus geen voorkennis te hebben met systemische opstellingen.

 

Indien je een familieopstelling wil hoef je dus ook niet te komen met je familie, wat soms wel eens een misverstand is.

  

Reserveer tijdig - de plaatsen voor opstellingen zijn beperkt en snel volgeboekt!

Volledige dag:

€ 100,00 voor een opstelling

€ 75,00 als representant

Avond:

€ 80,00 voor een opstelling (plaats voor 2 opstellingen)

€ 45,00 als representant

Inclusief: Thee, water en versnapering. Zorg zelf voor gemakkelijke kledij. 

 

Je inschrijving is geldig mits storting van een voorschot van €30,00.

Nieuwe data: zie agenda

Begeleiding:

Kathy Dobbels

bottom of page